Partnerområde Växjö kommun Centrum

Centrumområdet

Utbildningsförvaltningen i Växjö är indelad i olika område varav Centrum är ett.
Vi arbetar i en spännande och utmanande miljö där kreativitet, engagemang, nyfikenhet och trygghet är värdeord som skall genomsyra den pedagogiska verksamheten. Det pågår ett arbete där vi skapar en målgemenskap kring detta.

Flera enheter jobbar utifrån det vidgade textbegreppet, dvs att det finns flera sätt att uttrycka sig på, inte bara det muntliga och skriftliga.
Det pågår också utvecklingsprojekt tillsammans med Linnéuniversitetet kring språkutveckling - Sva!

Utvecklandet av pedagogiska miljöer och pedagogisk dokumentation är områden som vi prioriterar inom förskolan.

FÖRSKOLOR
Biskopshagens förskola
Förskolan Björken
Bokelunds förskola
Förskolan Bullerbyn
Förskolan Paletten
Förskolan Regnbågen
Förskolan Saga
Förskolan Sigfridshemmet
Spetsamossens förskola
Förskolan UlriksbergSKOLOR
Bäckaslövskolan (F-5)
Centrumskolan (F-6)
Elin Wägnerskolan (6-9)
Ringsbergskolan (F-9)
Ulriksbergskolan (F-5)

Kontaktperson

Camilla Bengtsson

Skolwebb

www.vaxjo.se

Skolenheter