Partnerområde Åsarnas HVB AB, Rockneby

”Åsarnas är ett behandlingshem som erbjuder
individuell behandling för pojkar och flickor
i åldern 12 – 20 år med
funktionshinder, utsatts för kraftig
omsorgsvikt eller med andra psykosociala
svårigheter, ej missbruk.”

Verksamhetsområden

  • VFU

Kontaktperson

Taina Karlsson

Hemsida

asarna.se

Verksamheter