Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen, Bistånd

Ståthållaregatan 50B
39244 Kalmar

Partnerområde

Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen

Länk till webbplats

kalmar.se

Beskrivning

Omsorgsförvaltningen, Enhetschef inom biståndshandläggning äldreomsorgen

Två platser HT2024

Kontaktperson

Hanna Johnsson
Östra Sjögatan 18
39231 Kalmar
hanna.jonsson@kalmar.se

Chef/ansvarig

Ann-Charlotte Andersson
Ann-Charlotte.Andersson@kalmar.se