Sölvesborg kommun, Socialförvaltningen

Repslagargatan 1
29480 Sölvesborg

Partnerområde

Sölvesborgs kommun, Socialförvaltningen

Länk till webbplats

solvesborg.se

Beskrivning

Våld i nära relationer
Ekonomiskt bistånd, integration
Barn och familj

Kontaktperson

Gabriella du Rietz
gabriella.durietz@solvesborg.se
0456-816344

Chef/ansvarig

Gabriella du Rietz
gabriella.durietz@solvesborg.se