Karlskrona kommun, Funktionsstödsförvaltningen, Bistånd

Hillerödsvägen 35
37145 Karlskrona

Partnerområde

Karlskrona kommun, Funktionsstödsförvaltningen

Länk till webbplats

karlskrona.se/kommun-och-politik/sa-fungerar-kommunen/organisation/funktionsstodsforvaltningen/

Beskrivning

Biståndshandläggning inom LSS

Kontaktperson

Annika Schultz
Hillerödsvägen 35
37145 Karlskrona
annika.schultz@karlskrona.se
0455-303553

Chef/ansvarig

Sylvia Eriksson Jonasson
sylvia.eriksson-jonasson@karlskrona.se