Emmaboda kommun, Socialförvaltningen, IFO, Ekonomiskt bistånd

Rådhusgatan 2
36130 Emmaboda

Partnerområde

Emmaboda kommun, Socialförvaltningen

Länk till webbplats

emmaboda.se

Beskrivning

Ekonomiskt bistånd inom individ- och familjeomsorgen

Kontaktperson

Therese Axelsson
Rådhusgatan 2
36130 Emmaboda
therese.axelsson@emmaboda.se
0471-249550

Chef/ansvarig

Michael Börjesson
michael.borjesson@emmaboda.se