MUCF/Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Liedbergsgatan 4
35230 Växjö

Partnerområde

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Länk till webbplats

mucf.se

Beskrivning

Vi på statsbidrag kan ta emot en praktikant under nedanstående förutsättningar. Vår arbete präglas inte av ett typiskt socialt arbete, vi arbetar och kommunicerar inte direkt med utsatta människor och hanterar inte olika situationer av utsatthet. Vi arbetar med handläggning av bidragsansökningar inom två olika områden, det ena är organisationsbidrag där ideella organisationer får statliga medel för att driva sin verksamhet och det andra är projektbidrag där organisationer ska kunna söka medel för specifika projekt som stärker demokratin, motverkar rasism, stödjer ungas organisering eller främjar mötesplatser för HBTQI-personer.
För att trivas hos oss bör man ha ett intresse för olika samhällsfrågor, civilsamhället eller föreningsteknik och vara öppen för att hantera ekonomiska och juridiska frågor kopplade till bidragshantering. Vi vill att personen som kommer till oss själv har uttryckt ett intresse för dessa frågor och kan arbeta självständigt. Avdelningen för statsbidrag har i dagsläget tre personer med utbildning från socionomprogrammet och kommer från socialtjänsten. Deras kompetens är mycket värdefull på avdelningen och i synnerhet när vi svarar på remisser som handlar om socialtjänst och andra frågor om barn och unga.
Praktiken hos oss under hösten kommer att innebära handläggning av organisationsbidrag. I dagsläget arbetar vi hemifrån och vi hade föredragit att ta emot en praktikant när vi kan vara på kontoret men praktikanten bör vara förberedd på att hen kan komma att behöva sitta hemma och handlägga med handledning över digitala kanaler.

Kontaktperson

Annica Ekesall
Liedbergsgatan 35230
35230 Växjö
annica.ekesall@mucf.se

Chef/ansvarig

Annica Ekesall