Attendo Växjö

Partnerområde

Attendo, Växjö

Beskrivning

Enhetschef, särskilt boende

Kontaktperson

Cecilia Reitersjö
cecilia.reitersjo@attendo.se

Chef/ansvarig

Cecilia Reitersjö
cecilia.reitersjo@attendo.se