Karlshamns kommun, Omsorgsförvaltningen

Partnerområde

Karlshamns kommun, Omsorgsförvaltningen

Beskrivning

Handläggning och verkställighet

Kontaktperson

Carina Rosenqvist
carina.rosenqvist@karlshamn.se

Chef/ansvarig

Carina Rosenqvist
carina.rosenqvist@karlshamn.se