Vetlanda kommun, Socialförvaltningen, IFO, Barn och familj

Storgatan 5b
57480 Vetlanda

Partnerområde

Vetlanda kommun, Socialförvaltningen

Länk till webbplats

kommun.vetlanda.se/omsorg-och-stod/barn-unga-och-familj

Beskrivning

Socialtjänsten, Individ- och familjeomsorg, Handläggare inom öppenvård/familjebehandling barn och unga 0-20 år

Kontaktperson

Hanna Axeland
Storgatan 9b
57480 Vetlanda
hanna.axeland@vetlanda.se
0383-972 38

Chef/ansvarig

Hanna Axeland
hanna.axeland@vetlanda.se