Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen, Särskilt boende Björkliden Vislanda

Partnerområde

Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Länk till webbplats

alvesta.se

Beskrivning

Enhetschef äldre SoL

Kontaktperson

Pia Persson
pia.persson@alvesta.se

Chef/ansvarig

Anneli Loberg
anneli.lohberg@alvesta.se