Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen

Dunderbergsgatan 2
382 80 Nybro

Partnerområde

Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen

Beskrivning

Enhetschef inom särskilt boende och hemtjänst

Kontaktperson

Susanne Vergou
susanne.vergou@nybro.se
0481-450 00

Chef/ansvarig

Susanne Vergou
susanne.vergou@nybro.se