Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen, LSS

Partnerområde

Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen

Beskrivning

Enhetschef inom LSS

Kontaktperson

Linda Johansson
linda.johansson@nybro.se

Chef/ansvarig

Linda Johansson
linda.johansson@nybro.se