Borås stad, Socialförvaltningen, IFO

Kungsgatan 55
50180 Borås

Partnerområde

Borås Stad, Socialförvaltningen

Länk till webbplats

boras.se

Beskrivning

Individ- och familjeomsorg

Kontaktperson

Håkan Johansson
hakan.johansson@boras.se

Chef/ansvarig

Håkan Johansson
hakan.johansson@boras.se