Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen, Team 5 Hemtjänsten Kaggen

Trädgårdsgatan 20
39235 Kalmar

Partnerområde

Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen

Länk till webbplats

kalmar.se

Beskrivning

Enhetschef äldre, Kaggens hemtjänst

Kontaktperson

Hanna Johnsson
Östra Sjögatan 18
39231 Kalmar
hanna.johnsson@kalmar.se

Chef/ansvarig

Hanna Sturesson
Hanna.Sturesson@kalmar.se