Tingsryds kommun, Socialförvaltningen

Södra Storgatan 92
36230 Tingsryd

Partnerområde

Tingsryds kommun, Socialförvaltningen

Länk till webbplats

tingsryd.se

Kontaktperson

Pernilla Risberg
Södra Storgatan 92
36230 Tingsryd
pernilla.risberg@tingsryd.se
0477-44315

Chef/ansvarig

Ragnhild Olsson
ragnhild.olssson@tingsryd.se