Alvesta kommun, Förvaltning för arbete och lärande, Våld i nära relationer

Parkgatan 6
34230 Alvesta

Partnerområde

Alvesta kommun, Förvaltning för arbete och lärande

Länk till webbplats

alvesta.se

Beskrivning

IFO, Vuxen, Våld i nära relationer, prostitution och människohandel

Kontaktperson

Maria Gabrielsson
Parkgatan 6
34230 Alvesta
maria.gabrielsson@alvesta.se
0472-155 80

Chef/ansvarig

Maria Gabrielsson
maria.gabrielsson@alvesta.se