Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen, Arbetsmarknad och integration

Dunderbergsgatan 2
38280 Nybro

Partnerområde

Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen

Länk till webbplats

nybro.se

Beskrivning

Arbetsmarknad och integration

Kontaktperson

Patrik Åberg
Dunderbergsgatan 2
38280 Nybro
patrik.aberg@nybro.se
0481-454 12

Chef/ansvarig

Patrik Åberg
patrik.aberg@nybro.se