Värnamo kommun, Medborgarförvaltningen, Utredning barn och familjerätten

Kyrktorget 1
33131 Värnamo

Partnerområde

Värnamo kommun, Medborgarförvaltningen

Länk till webbplats

varnamo.se

Beskrivning

Delad plats utredning barn/ungdomar och familjerätten

Kontaktperson

Hannah Lindahl
Kyrktorget 1
33131 Värnamo
hannah.lindahl@varnamo.se
0370-377127

Chef/ansvarig

Fredrik Wallström
fredrik.wallstrom@varnamo.se