Tre Stiftelser, Stiftelsen Otium

Stenungsundsgatan 19
41674 Göteborg

Partnerområde

Tre Stiftelser AB

Länk till webbplats

https://www.trestiftelser.se/boendet/

Beskrivning

Äldreomsorgen, enhetschef särskilt boende

Kontaktperson

Jessica Johansson
Stenungsundsgatan 19
41674 Göteborg
jessica.s.johansson@trestiftelser.se
031-70 42 780

Chef/ansvarig

Sandra Hultén Johansson
sandra.hulten@trestiftelser.se