Kungälvs kommun, Socialförvaltningen, IFO, Barn och unga

Ytterbyvägen 2
44281 Kungälv

Partnerområde

Kungälvs kommun, Socialförvaltningen

Länk till webbplats

kungalv.se/omsorg--hjalp/omsorg-och-hjalp/

Beskrivning

Individ- och familjeomsorg, Handläggare barn och ungdomar

Kontaktperson

Hanna Ekström
Ytterbyvägen 2
44281 Kungälv
hanna.ekstrom@kungalv.se

Chef/ansvarig

Hanna Ekström
hanna.ekstrom@kungalv.se