Vetlanda kommun, Socialförvaltningen, IFO, Missbruk och våld

Storgatan 5b
57480 Vetlanda

Partnerområde

Vetlanda kommun, Socialförvaltningen

Länk till webbplats

kommun.vetlanda.se/omsorg-och-stod/missbruk-och-beroende

Beskrivning

Socialtjänsten, Individ- och familjeomsorgen, Handläggare inom missbruk och våld plus förhandsbedömningar barn och unga.

Kontaktperson

Hanna Axeland
Storgatan 5b
57480 Vetlanda
hanna.axeland@vetlanda.se
0383-972 38

Chef/ansvarig

Hanna Axeland
hanna.axeland@vetlanda.se