Karlskrona kommun, Äldreförvaltningen, Bistånd

Movägen 7
37030 Rödeby

Partnerområde

Karlskrona kommun, Äldreförvaltningen

Länk till webbplats

karlskrona.se/omsorg-och-stod/aldreomsorg-och-senior/

Beskrivning

Omsorgsförvaltningen, Äldreomsorg, Biståndshandläggare

Kontaktperson

Annelie Björk
Movägen 7
37030 Rödeby
annelie.bjork@karlskrona.se
0455304605

Chef/ansvarig

Gunilla Råberg
gunilla.raberg@karlskrona.se