Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen, Särskilt boende, Bemanningsenheten

Partnerområde

Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen

Länk till webbplats

kalmar.se

Beskrivning

Enhetschef inom äldreomsorgen, Särskilda boenden, Bemanningsenheten

Kontaktperson

Hanna Johnsson
Östra Sjögatan 18
39231 Kalmar
hanna.jonsson@kalmar.se

Chef/ansvarig

Eva-Karin Jilkén
Karin.Jilken@kalmar.se