Karlskrona kommun, Äldreförvaltningen, Bistånd och särskilt boende

Movägen 7
37342 Rödeby

Partnerområde

Karlskrona kommun, Äldreförvaltningen

Länk till webbplats

karlskrona.se/omsorg-och-stod/aldreomsorg-och-senior/

Beskrivning

Omsorgsförvaltningen, Äldreomsorg, Biståndshandläggare och enhetschef särskilt boende

Kontaktperson

Kelly Sjöholm
Movägen 7
37342 Rödeby
kelly.sjoholm@karlskrona.se

Chef/ansvarig

Gunilla Råberg
gunilla.raberg@karlskrona.se