Karlskrona kommun, Funktionsstödsförvaltningen, Bostad särskilt stöd

Hillerödsvägen 35
37145 Karlskrona

Partnerområde

Karlskrona kommun, Funktionsstödsförvaltningen

Länk till webbplats

karlskrona.se

Beskrivning

Bostad särskilt stöd, enhetschef

Två platser HT2024

Kontaktperson

Annika Schultz
Hillerödsvägen 35
37145 Karlskrona
annika.schultz@karlskrona.se
0455-303000

Chef/ansvarig

Cecilia Fagerlund
cecilia.fagerlund@karlskrona.se