Tingsryds kommun, Socialförvaltning, IFO, Barn och familj

Södra Storgatan 92
36230 Tingsryd

Partnerområde

Tingsryds kommun, Socialförvaltningen

Länk till webbplats

tingsryd.se

Beskrivning

Handläggning, utredning, barn och familj

Kontaktperson

Camilla Ankarberg
Södra Storgatan 92
36230 Tingsryd
camilla.ankarberg@tingsryd.se
0477-44320

Chef/ansvarig

Ragnhild Olsson
ragnhild.olssson@tingsryd.se