Familjehem Småland, Familjehem

Fiskaregatan 44 A
39231 Kalmar

Partnerområde

Familjehem Småland AB

Länk till webbplats

familjehemsmaland.se

Beskrivning

Familjehemsverksamhet i privat regi.

Vi på team familjehem Småland erbjuder en socionomstudent en fantastisk praktik som familjehemskonsulent. Vi har vårt kontor i Kalmar, men rör oss i sydöstra Sverige. Vårt uppdrag är att handleda familjehem och se till att barn som är placerade får en god uppväxt i sin nya familj.. Vi samarbetar mycket med skola, barnpsykiatrin, habilitering och andra samhällsaktörer för de unga bästa. Socialtjänster från skiftande kommuner är våra uppdragsgivare. Praktiken innebär att du som student får vara med i processarbete kring unga som av olika anledningar är placerade i familjehem. Genom våra arbetssätt i familjerna så kommer du att få goda erfarenheter i att möta barn i trauman eller andra trassligheter. Vi handleder också emellanåt till exempel skolan. Som student får man räkna med att vara delaktig i det konkreta arbetet och har en aktiv roll i processerna som till exempel reflektör i samtalen.Vissa kvällar arbetar vi också utifrån behoven, som uppstår. Du kommer få uppleva en mängd skiftande arbetssätt i hantverket handledning. Som student hoppas vi att du är genuint intresserad av socialarbetets grundläggande kärna. Vi är en liten arbetsplats med fem erfarna familjehemskonsulenter, så du kommer få möjlighet till att ta del av en bank av arbetssätt av oss tillsammans. Men vi ser också fram emot ett ömsesidigt lärande, utifrån din kunskap och perspektiv.

Kontaktperson

Jahn Heyne
Fiskaregatan 44 A
39231 Kalmar
john.heyne@familjehemsmaland.se
070-681 04 80

Chef/ansvarig

Cornelia Best
cornelia.best@familjehemsmaland.se