Karlshamns kommun, Socialförvaltningen, IFO

Kungsgatan 27
37481 Karlshamn

Partnerområde

Karlshamns kommun, Omsorgsförvaltningen

Länk till webbplats

karlshamn.se/omsorg-och-stod/

Beskrivning

Socialtjänst (IFO)

Kontaktperson

Jenny Sandberg
Kungsgatan 27
37481 Karlshamn
jenny.sandberg@karlshamn.se

Chef/ansvarig

Ulrika Månsson
ulrika.mansson@karlshamn.se