Värnamo kommun, Medborgarförvaltningen, Stödboende ungdomar

Partnerområde

Värnamo kommun, Medborgarförvaltningen

Länk till webbplats

varnamo.se

Beskrivning

Stödboende som riktar till ungdomar 16-21

Kontaktperson

Hannah Lindahl
hannah.lindahl@varnamo.se

Chef/ansvarig

Hannah Lindahl
hannah.lindahl@varnamo.se