Värnamo kommun, Medborgarförvaltningen, Jobbcenter

Partnerområde

Värnamo kommun, Medborgarförvaltningen

Länk till webbplats

varnamo.se

Beskrivning

Medborgarförvaltningens jobbcenter. Praktik som jobbkoordinator för att coacha människor till arbete eller studier, antingen på uppdrag av försäkringskassa, arbetsförmedling eller socialtjänst.

Kontaktperson

Hannah Lindahl

Chef/ansvarig

Hannah Lindahl