Alvesta kommun, Förvaltning för arbete och lärande, Barn och familj

Centralplan 1
34240 Alvesta

Partnerområde

Alvesta kommun, Förvaltning för arbete och lärande

Länk till webbplats

alvesta.se

Beskrivning

Barn och familj

Kontaktperson

Ulrika Boström
Centralplan 1
34280 Alvesta
ulrika.bostrom@alvesta.se
0472-15000

Chef/ansvarig

Carola Johansson
carola.johansson@alvesta.se