Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen, Äldre och funktionsstöd

Partnerområde

Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Länk till webbplats

alvesta.se

Beskrivning

1 plats särskilt boende, äldreomsorg, Torsgården/Grimslöv enhetschef/biståndshandläggning
1 plats, särskilt boende, funktionsstöd, Alvesta enhetschef/biståndshandläggning

Kontaktperson

Pia Persson
Gärdesväg 4
34280 Alvesta
pia.persson@alvesta.se
0472-15168

Chef/ansvarig

Anneli Loberg
anneli.loberg@alvesta.se