Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen, Team 4 Hemtjänsten Bryggaren

Södra Långgatan 55
39231 Kalmar

Partnerområde

Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen

Länk till webbplats

kalmar.se

Beskrivning

Enhetschef äldre, Bryggarens hemtjänst

Kontaktperson

Linda Erlandsson
Östra Sjögatan 18
39231 Kalmar
linda.erlandsson@kalmar.se
0480-452439

Chef/ansvarig

Linda Erlandsson
linda.erlandsson@kalmar.se