Ämneslärarprogrammet

Vid Linnéuniversitetet får de studerande inom ämneslärarprogrammet ett flertal möjligheter att göra delar av sina studier i skolverksamheten. Utöver de 20 veckornas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår dessutom verksamhetsnära moment (VNM) under såväl ämnesstudier som under kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Huvuddelen av VFU och VNM ska i normalfallet genomföras vid någon av Linnéuniversitetets övningsskolor. 

Ämneslärare