Partnerområde Centrala Karlskrona

Kontaktperson

Jens Fagö

Skolwebb

www.karlskrona.se/skola-och-forskola/

Skolenheter

 • Aspöskolan
 • Gullberna förskola Djupeskär
 • Gullberna förskola Rågrund
 • Hästö förskola
 • Hästöskolan
 • Rosenfeldtskolan
 • Rosenholms förskola
 • Rosenholmskolan Sport College
 • Saltö förskola Saltkråkan
 • Saltöskolan
 • Solbacka träningskola Gullberna
 • Sunnadal förskola Backsippan
 • Sunnadal förskola Gullvivan
 • Sunnadal förskola Smörblomman
 • Sunnadal förskola Sunnanäng
 • Sunnadalskolan
 • Trossö förskola Borgen
 • Trossö förskola Borgmästaren
 • Trossö förskola Torgbacken
 • Trossö förskola Trossögården
 • Tullskolan
 • Wämö förskola Blå Port
 • Wämö förskola Kajutan
 • Wämö förskola Tullen
 • Wämöskolan