Partnerområde Kungshög skolområde

Kungshögsskolan, F - år 9, tätort
Stensbergskolan, förskola – år 6, tätort
Angelstad skola, förskola – år 6, ca 12 km utanför tätort
Torpa skola, förskola - ca 25 km utanför tätort
Lidhult skola, förskola – år 6, ca 40 km utanför tätort

Kontaktperson

Thomas Elofsson

Skolwebb

www.ljungby.se/sv/forskola-och-skola/

Skolenheter