Partnerområde Kungshög skolområde

Kungshögsskolan, F - år 9, tätort
Stensbergskolan, förskola – år 6, tätort
Angelstad skola, förskola – år 6, ca 12 km utanför tätort
Lidhult skola, förskola – år 6, ca 40 km utanför tätort
Donationsgatans förskola - tätort
Lasarettsgatans förskola - tätort

Kontaktperson

Petra Skogsborn

Skolenheter

  • Angelstadskolan
  • Donationsgatans förskola
  • Kungshögsskolan
  • Lasarettsgatans Förskola
  • Lidhultskolan
  • Stensbergs förskola, Ljungby
  • Stensbergskolan