Partnerområde Eksjö kommun

Eksjö kommun har ca 17 000 invånare. Denna storlek möjliggör ett nära samarbete mellan alla förskolor och skolor. Vi organiserar olika nätverk där pedagoger träffas för att lära av varandra och samarbeta för att hjälpa varandra att lyckas med vårt viktiga uppdrag. Vi välkomnar varmt alla lärarstudenter och hoppas att vi kan bidra till en bra och lärorik VFU samtidigt som vi vet att det är en stor kompetensutveckling för verksamma pedagoger att ta emot nyfikna och vetgiriga studenter!

Prioriterade utvecklingsområde 2018–2022
 Lärmiljön är tillgänglig för alla barn och elever
 Undervisningen är språk- och kunskapsutvecklande
 Digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att barn- och elevers kunskapsutveckling främjas

Strategi
Prioritera långsiktigt skolutvecklingsarbete genom kollegialt lärande där huvudsyftet är barn och elevers lärande och välbefinnande.

Hållbart kollegialt lärande:
• Att avsätta tid för professionell reflektion
• Tänka i flera års perspektiv
• Hålla i, hålla om och hålla ut
• Kompetensinventering; Ta vara på kompetens inom kommunen

Kontaktperson

Katarina Norén

Skolwebb

eksjo.se

Skolenheter

 • Eksjö Gymnasium, Eksjö
 • Furulundsskolan, Mariannelund
 • Förskolan Baronen
 • Förskolan Blåsippan
 • förskolan Bullerbyn
 • Förskolan Delfinen
 • Förskolan Eken
 • Förskolan Fröhuset
 • Förskolan Galaxen
 • Förskolan Getingen
 • förskolan Skogsgläntan
 • Förskolan Slottet, Eksjö
 • Förskolan Äventyret
 • Grevhagsskolan, Eksjö
 • Hjältevads förskola, Hjältevad
 • Hults förskola
 • Hultskolan, Hult
 • Höredaskolan, Höreda
 • Ingatorpsskolan, Ingatorp
 • Kullalyckans förskola
 • Linnéskolan, Eksjö
 • Norrtullskolan, Eksjö
 • Prästängsskolan, Eksjö
 • Stocksnäs förskola
 • Sunnanängs förskola