Kompletterande Pedagogisk Utbildning

I flikarna till vänster finner du riktlinjer för VFU-placeringar samt en informationsfolder om KPU.

Ämneslärare, KPU