Partnerområde Falkenberg/Rinkabyholm skolområde

Falkenberg/Rinkabyholmsnätet består av Falkenbergsskolan Fkl - 9, Rinkabyholmsskolan Fkl - 6, Vallmons förskola och förskolan Rinkabyholm.

Kontaktperson

Peter Sjöström

Skolenheter