Partnerområde Torsås kommun

Kontaktperson

Maria Hovold

Skolwebb

www.torsas.se/SITE/Startsida/Barn-och-utbildning.aspx

Skolenheter

  • Bergkvara skola F-6
  • Eklövets förskola, Söderåkra
  • Förskolan Skeppet Bergkvara
  • Gullabo förskola
  • Gullabo skola F-3
  • Smultronet
  • Söderåkra Skola F-6
  • Torskolan 7-9
  • Torskolan F-6