Partnerområde Tallhagsnätet förskolor

Förskolorna i Tallhagsnätet är fördelade på sju olika enheter:

Förskolan Rockneby (Torsbäcken, Kullen)
Förskolan Björkenäs (Hus 10, 12)
Förskolan Ljusstaden (Ljusglimten, Satelliten)
Förskolan Ögonstenen (Koltrasten, Kajaken)
Förskolan Lindö (Lindö, Tallen, Barnens gård)
Förskolan Oxhagen/Malmen (Topasen, Kungsfågeln)
Förskolan Svärdsliljan ( Svärdsliljan, Stensberg)

För vidare information, se respektive enhets hemsida på
https://kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-1-5-ar-fritidshem/forskolor-i-kalmar.html

Särskilda upplysningar

Det finns flera kontaktpersoner för områdets förskolor:

Förskolan Rockneby - Cecilia Svensson
Förskolan Björkenäs - Cecilia Svensson
Förskolan Ljusstaden - Cecilia Svensson
Förskolan Ögonstenen - Cecilia Svensson
Förskolan Lindö - Eva Wahlberg
Förskolan Oxhagen/Malmen - Liz Långberg
Förskolan Svärdsliljan - Charlotta Nilsson

Kontaktperson

Cecilia Svensson

Skolwebb

https://kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-1-5-ar-fritidshem/forskolor-i-kalmar.html

Skolenheter

 • Förskolan Björkenäs, Kalmar
 • Förskolan Lindö/ Lindö
 • Förskolan Lindö/Barnens Gård
 • Förskolan Lindö/Tallen
 • Förskolan Ljusstaden, Kalmar
 • Förskolan Rockneby
 • Förskolan Ögonstenen, Kajaken, Kalmar
 • Förskolan Ögonstenen, Koltrasten, Kalmar
 • Kungsfågeln/Borgen
 • Kungsfågeln/Sunnan-Nordan
 • Kungsfågeln/Svalan
 • Stensbergs förskola
 • Svärdsliljans förskola
 • Topasen