Partnerområde Funkabo skolområde

Funkabonätet består av:

Tre grundskolor,Ansvarig VFU-samordnare Malin Olofsson.
Funkaboskolan 1-9, Lindöskolan 1-6 och Djurängskolan 1-6.

Fyra förskoleenheter med flera förskolor: Ansvarig VFU-samordnare Tina Lundin
Enheten Trollet: Trollet, Ringdansen, Funkabotorget och Lokomotivet. Enheten Trollets barn tillhör Funkabo skolområde.
.Enheten Djurängen: Förskolan Ängen, Förskolan Djurängsbacken. Enheten Djurängen tillhör Djurängsskolan
Enheten Vimpeltorpet: Förskolan Snurrom , Förskolan Kapten Karlsson. Enheten Vimpeltorpets barn tillhör Funkabo skolområde.

Särskilda upplysningar

Enheten Lindö tillhör från HT-21 Tallhagsnätet. Ansvarig VFU-samordnare är Charlotte Larsson för förskolan, Andreas Berg för Lindöskolan.
Enheten Lindö har husen: Lindö, Barnens gård och Tallen. Enheten Lindö tillhör Lindö skolområde dvs. Lindöskolan

Kontaktperson

Tina Lundin/ Charlotte Larsson

Skolenheter