Partnerområde Kalmar kommun - Funkabo

Funkabonätet består av:

Tre grundskolor, Funkaboskolan 1-9, Lindöskolan 1-6 och Djurängskolan 1-6.
Ansvarig VFU-samordnare Malin Olofsson.

Tre förskoleenheter med flera förskolor: Ansvarig VFU-samordnare Charlotte Larsson
Enheten Trollet: Trollet, Ringdansen, Funkabotorget och Lokomotivet. Enheten Trollets barn tillhör Funkabo skolområde.
Enheten Lindö: Lindö, Rödingen, Barnens gård och Getingen samt kväll- natt och helgomsorg Aftonstjärnan. Enheten Lindö tillhör Lindö skolområde.
Enheten Djurängen: Förskolan Ängen och from ht 19 Nybyggda Förskolan Skogsgläntan.
Enheten Vimpeltorpet: Förskolan Snurrom (Skvattramsvägen 17) Enheten Vimpeltorpets barn tillhör Funkabo skolområde.

Kontaktperson

Charlotte Larsson

Skolenheter