Partnerområde Funkabonätet

Funkabonätet består av:
Två grundskolor. Ansvarig VFU-samordnare Malin Olofsson.
Funkaboskolans förskoleklass + åk 1-åk 9 och Djurängskolans förskoleklass + åk 1-åk 6.

Fyra förskoleenheter med flera förskolor: Ansvarig VFU-samordnare Tina Lundin och Lisa Lindfors.
Enheten Trollet: Trollet, Ringdansen och Lokomotivet. Enheten Trollets barn tillhör Funkabo skolområde.
Enheten Djurängen: Förskolan Ängen, Förskolan Djurängsbacken. Enheten Djurängen tillhör Djurängsskolan
Enheten Vimpeltorpet: Förskolan Snurrom, Förskolan Kapten Karlsson samt avd. Funkabotorget. Enheten Vimpeltorpets barn tillhör Funkabo skolområde.

Kontaktperson

Tina Lundin

Skolenheter

 • Djurängskolan 4-6
 • Djurängskolan F-3
 • Djurängskolan Fritids
 • Funkaboskolan 4-6
 • Funkaboskolan Fkl-3
 • Funkaboskolan Fritids
 • Funkaboskolan åk 7-9
 • Förskolan Djurängen/Djurängsbacken
 • Förskolan Trollet/ Ringdansen
 • Förskolan Trollet/Lokomotivet
 • Förskolan Trollet/Trollet
 • Förskolan Vimpeltorpet / Kapten Karlsson
 • Förskolan Vimpeltorpet / Snurrom
 • Förskolan Vimpeltorpet/Funkabotorget