Partnerområde Kalmar kommun - Funkabo

Funkabonätet består av:

Tre grundskolor, Funkaboskolan 1-9, Lindöskolan 1-6 och Djurängskolan 1-6.
Ansvarig VFU-samordnare Malin Olofsson.

Fyra förskoleenheter med flera förskolor: Ansvarig VFU-samordnare Charlotte Larsson
Enheten Trollet: Trollet, Ringdansen, Funkabotorget och Lokomotivet. Enheten Trollets barn tillhör Funkabo skolområde.
Enheten Lindö: Lindö, Rödingen, Barnens gård och Getingen samt kväll- natt och helgomsorg Aftonstjärnan. Enheten Lindö tillhör Lindö skolområde.
Enheten Djurängen: Förskolan Ängen, Förskolan Skogsgläntan. Enheten Djurängen tillhör Djurängsskolan
Enheten Vimpeltorpet: Förskolan Snurrom , Förskolan Karlssons äng Enheten Vimpeltorpets barn tillhör Funkabo skolområde.

Kontaktperson

Charlotte Larsson

Skolenheter