Partnerområde Funkabo skolområde

Funkabonätet består av:
Två grundskolor. Ansvarig VFU-samordnare Malin Olofsson.
Funkaboskolans förskoleklass + åk 1-åk 9 och Djurängskolans förskoleklass + åk 1-åk 6.

Fyra förskoleenheter med flera förskolor: Ansvarig VFU-samordnare Tina Lundin.
Enheten Trollet: Trollet, Ringdansen, Funkabotorget och Lokomotivet. Enheten Trollets barn tillhör Funkabo skolområde.
Enheten Djurängen: Förskolan Ängen, Förskolan Djurängsbacken. Enheten Djurängen tillhör Djurängsskolan
Enheten Vimpeltorpet: Förskolan Snurrom, Förskolan Kapten Karlsson. Enheten Vimpeltorpets barn tillhör Funkabo skolområde.

Kontaktperson

Tina Lundin

Skolenheter