Partnerområde Fristående -Thoren Framtid (7-9)

Särskilda upplysningar

Niclas Olsson, Administratör

Kontaktperson

Andreas Ernebrand, TF rektor

Skolwebb

thorenframtid.se/har-finns-vi/karlshamn/

Skolenheter

  • Thoren Framtid Karlshamn