Partnerområde Alvesta kommun

Förskolor: Grimsgården, Kvarngården,Tallbacken, Lönashult / Regnbågen, Torsåsby / Pärlan, Fårakullen, Slätthög, Långagård, Ängagården, Skogsbacken , Grönkullen, Lekbacken Hjortsbergaskolan/Sjölyckan , Blommagård, Lunnagård, Aringsås, Lunnabacken

F-6 skolor: Skatelövsskolan, Prästängsskolan, Hjortsbergaskolan, Grönkullaskolan

F-9 skolor: Vislandaskolan, Mohedaskolan, Hagaskolan

Fritidshem på resp. grundskolor (ej Hagaskolan)

Särskola: Alvesta särskola

Allbo lärcenter: IM-program samt vuxenutbildningar

Kontaktperson

Helena Odelgård

Skolwebb

www.alvesta.se/Barn--Utbildning/

Skolenheter