Partnerområde Alvesta kommun

Alvesta kommun - södra Sverige mittpunkt
Alvesta kommun har drygt 20 000 invånare. Kommunen är till ytan ett Sverige i miniatyr - 8 mil lång och 2 mil bred – och består av gammal bondebygd med kulturhistoriska rötter som sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Kommunikation
Tåg: till Alvesta har du mycket bra resmöjligheter med tåg. De närmaste åren kommer restiderna att förkortas ytterligare i takt med att banorna förbättras. Via Öresundsbron kan du nå Alvesta från Kastrup och Köpenhamn på 1,5 timme.
Buss: Länstrafiken i Kronobergs län har en omfattande linjebussverksamhet i länet. Mellan större tätorter i länet finns det mycket täta förbindelser.

Förskolor i kommunen:
Förskoleområde söder: Grimsgården, Kvarngården, Tallbacken, Lönashult / Regnbågen, Torsåsby

Förskoleområde norr: Slätthög, Långagård, Vegbybacken

Förskoleområde väster: Ängagården, Skogsbacken , Grönkullen, Lekbacken

Hjortsbergaskolan/Sjölyckan

Förskoleområde öster: Blommagård, Lunnagård, Aringsås,

Skolor i kommunen:

F-6 skolor: Skatelövsskolan, Prästängsskolan, Hjortsbergaskolan, Grönkullaskolan

F-9 skolor: Vislandaskolan, Mohedaskolan, Hagaskolan

Fritidshem på resp. grundskolor (ej Hagaskolan)

Särskola: Capellaskolan

Allbo lärcenter: IM-program, lärlingsprogram samt vuxenutbildningar

Särskilda upplysningar

När du gör din VFU i Alvesta kommun är du välkommen att äta gratis skollunch med den barn- eller elevgrupp.

Alvesta kommun erbjuder gratis resor till dig som praktiserar inom kommunen. Det ger dig möjlighet att upptäcka de spännande verksamheter som finns där under din kommande praktikperiod.

SÅ HÄR GÖR DU:

Efter att du har kommit överens med ditt praktikföretag/organisation om upplägg och tidsram, skriver du ett mail till utvecklingsavdelningen till markus.brunskog@alvesta.se och ange:

• Praktikplatsens namn och var ditt uppdrag/ämne kommer att handla om
• Din kontaktperson
• Din handledare på Linnéuniversitetet
• Period du kommer att nyttja buss-/tågkortet

Efter godkännande ifrån utvecklingsavdelningen via mail som också kommer att innehålla ett redovisningsdokument kan du köpa ditt buss-/tåg kort. Därefter skickar du in redovisningsdokumentet på pdf.fakturor@alvesta.se. Därefter får du en utbetalning ifrån Alvesta kommun.

Kontaktperson

Helena Odelgård

Skolwebb

www.alvesta.se/Barn--Utbildning/

Skolenheter

 • Allbo Lärcenter
 • Aringsås förskola
 • Backens förskola
 • Blommagårds förskola
 • Capellaskolan
 • Grimsgårdens förskola
 • Grönkullaskolan
 • Hagaskolan
 • Hjortsberga förskola
 • Hjortsbergaskolan
 • Kvarngårdens förskola
 • Lekbackens förskola
 • Lunnagårds förskola
 • Moheda förskola
 • Mohedaskolan
 • Prästängsskolan
 • Regnbågens förskola
 • Skatelövsskolan
 • Skogsbackens förskola
 • Slätthögs förskola
 • Tallbackens förskola
 • Vislandaskolan
 • Ängagårdens förskola