Partnerområde Borgholms kommun

Välkommen till din VFU i Borgholms kommun!

Du har säkert höga förväntningar på din VFU. Vi skall göra vårt bästa för att uppfylla dem.

Samtidigt förväntar vi oss att du medverkar i vår verksamhetsutveckling genom att delta i det arbete som pågår i arbetslagen på våra skolor och förskolor om hur vi kan bli bättre på det vi gör.

Du skall med andra ord se dig som en viktig medarbetare och blivande kollega på den skola eller förskola som du gör din VFU på. Vår uppgift är att ge dig tillfällen till utvecklande samtal med erfarna pedagoger, barn och ungdomar samt tillhandahålla en arena där du kan få pröva och utveckla pedagogiska metoder och skaffa dig praktiska erfarenheter som, tillsammans med den teoretiska plattform du har med dig från universitetet, kommer att lägga grunden i din lärarprofession.

Vi hälsar dig välkommen att bli delaktig i vårt pedagogiska utvecklingsarbete!

Vi har verksamhet på följande platser i kommunen:
Runsten : Runstens förskola
Rälla: Rälla skola F-5, Rälla förskola, fritidshem
Gärdslösa: Gärdslösa skola F-5, Gärdslösa förskola, fritidshem
Borgholm: Skogsbrynet (förskola), Rödhaken (förskola), Viktoriaskolan F-5, fritidshem, Slottsskolan 6-9
Köpingsvik: Björkviken (förskola), Hasselbacken (förskola), Köpings skola F-5, fritidshem
Löttorp: Solvändan (förskola), Åkerboskolan F-9, fritidshem
Södvik: Kråkbacken (förskola)
Böda : Sandhorvan (förskola)

Kontaktperson

Emma Berggren

Skolwebb

borgholm.se/utbildning-och-barnomsorg/