Partnerområde Borgholms kommun

Välkommen till din VFU i Borgholms kommun!

Du har säkert höga förväntningar på din VFU. Vi skall göra vårt bästa för att uppfylla dem.

Samtidigt förväntar vi oss att du medverkar i vår verksamhetsutveckling genom att delta i det arbete som pågår i arbetslagen på våra skolor och förskolor om hur vi kan bli bättre på det vi gör.

Du skall med andra ord se dig som en viktig medarbetare och blivande kollega på den skola eller förskola som du gör din VFU på. Vår uppgift är att ge dig tillfällen till utvecklande samtal med erfarna pedagoger, barn och ungdomar samt tillhandahålla en arena där du kan få pröva och utveckla pedagogiska metoder och skaffa dig praktiska erfarenheter som, tillsammans med den teoretiska plattform du har med dig från Högskolan, kommer att lägga grunden i din lärarprofession.

Vi hälsar dig välkommen att bli delaktig i vårt pedagogiska utvecklingsarbete!

Vi kan erbjuda 45 pedagoger i förskola och skola som har handledarutbildning 7,5hp.

Vi har verksamhet på följande platser i kommunen:
Runsten – skola F-5, förskola, skolbarnsomsorg
Rälla – skola F-5, förskola, skolbarnsomsorg
Gärdslösa – skola F-5, förskola, skolbarnsomsorg
Borgholm - Skogsbrynets förskola, Humlans förskola, Viktoriaskolan F-5, Slottsskolan 6-9
Köpingsvik – Björkvikens förskola, Hasselbackens förskola, Köpings skola F-5
Löttorp – Södviks förskola, Solvändans förskola, Böda förskola, Åkerboskolan F-9

Särskilda upplysningar

Väljer du grundskola eller förskola i Löttorp för din VFU-period, kan vi ordna boende för dig med B&B 500 m från skolan. Villa Vilan http://www.villavila.se

Kontaktperson

Emma Berggren

Skolwebb

www.borgholm.se/barn-utbildning/

Skolenheter

 • Björkvikens förskola
 • Gärdslösa förskola
 • Gärdslösa skola
 • Hasselbackens förskola - Borgholm
 • Köpings skola
 • Runstens förskola
 • Rälla förskola
 • Rälla skola
 • Rödhakens förskola
 • Skogsbrynets förskola
 • Slottsskolan
 • Solvändans förskola Löttorp
 • Södviks förskola
 • Viktoriaskolan
 • Åkerboskolan