Partnerområde Markaryd

I Markaryds kommun finns:
Förskolor

Junibacken, Traryd

Tranan, Strömsnäsbruk med friliggande avdelningarna
Bofinken
Lönneberga
Ekorren

Förskolan Markaryd fördelad på:
Karlavagnen
Järven
Hoppetossa
Hasselmusen
Galaxen

Grundskolor
Traryd skola F - 5
Strömsnässkolan F - 9
Timsfors skola F - 5
Hagaskolanskolan F - 4
Höjdenskolan 4 - 6
Huneskolan 7 - 9

Gymnasieskola och vuxenutbildning:
Kunskapscentrum Markaryd (KCM)

Kontaktperson

Hans Kjellsson

Skolwebb

www.markaryd.se/m4n?oid=714&_locale=1