Partnerområde Axel Weüdelskolan Komvux

Komvux i Kalmar har sin undervisning i moderna lokaler på Norra vägen 47. Lokalerna ligger nära förbundets övriga skolor och rymmer

- grundläggande vuxenutbildning,
- gymnasial vuxenutbildning,
- SFI (svenska för invandrare)
- särskild utbildning för vuxna (både för Kalmar och Mörbylånga),
- vård- och omsorgsutbildningar


Även utbildningar tillhörande gymnasiesärskolan har undervisning i lokalerna.

Våra lokaler ger dig goda förutsättningar att trivas. På bottenvåningen har vi t ex en cafeteria där du kan fika med dina studiekamrater till rimliga priser. Vi har två datasalar där du kan arbeta spontant på egen hand när de är lediga. Det finns även tillgång till allmänna datorer på andra platser på Komvux t ex i "biblioteket" på tredje våningen och i studiehallen. För den som vill arbeta i grupp eller studera enskilt finns möjligheter även för detta. På tredje våningen har vi ett särskilt studierum där du kan få hjälp med dina studier av lärare och specialpedagog.

All personal inom skolan arbetar ständigt med att verksamhetens kvalité ska förbättras. Vi vill skapa en miljö för ditt livslånga lärande som ger dig studieglädje, ökad kompetens och självtillit. I kombination med att du får möta människor i alla åldrar och med varierande yrkes-, studie- och livsbakgrund uppstår en speciell dynamik .

På komvux i Kalmar kan du läsa fristående kurser, kortare och längre utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå.

Vi har också utbildning i vård och omsorg och svenska för invandrare (Sfi) och för vuxna med speciella funktionshinder (Särvux).

Vill du påbörja dina studier NU för att t ex komplettera dina betyg inför högskoleansökan?
Läs mer om Flexen.....

Vill du göra en prövning i ett eller flera ämnen?
Läs mer om prövning.....

Behöver du stöd i dina studier?
Läs mer om stöd.....

Vill du validera dina kunskaper?
Läs mer om validering.....

Väl mött i vår flexibla lärmiljö!

Särskilda upplysningar

Telefon: 0480-45 18 00
E-post: komvux@gyf.se

Kontaktperson

Monica Thiel

Skolwebb

www.gyf.se/sv/komvux/

Skolenheter

  • Axel Weüdelskolan Komvux