Partnerområde Vimmerby kommun

Jobbar som VFU-samordnare i Vimmerby kommun. Är dessutom utbildningsledare för en YH-utbildning som går på Campus Vimmerby.

Särskilda upplysningar

Jobbar deltid, ca 8-14:30

Kontaktperson

Viveka Rosin

Skolwebb

www.vimmerby.se/barn-utbildning/

Skolenheter