Partnerområde Vimmerby kommun

VFU är en viktig del av varje lärarstudents utbildning, det är under VFU som teori och praktik knyts samman till en helhet.
Du som student får i Vimmerby chansen att utveckla dina kunskaper och förmågor inför det kommande arbetet som lärare.

Som student tilldelas du en handledare vars uppgift är att stödja, vägleda och bedöma din utveckling mot de förväntade studieresultaten.

Två veckor innan VFU ska du ta kontakt med din handledare och komma överens om tid för planering. Under VFU-perioden ska handledningssamtal äga rum i formativt syfte.

Sekretess och utdrag ur belastningsregistret
Tystnadsplikt gäller för dig som student under hela din VFU-tid. Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt och lämnas till förskolan eller skolan.

Vimmerby kommun har en kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, grundskolor, fritidshem och förskolor som gärna tar emot dig som studerar till förskollärare eller lärare för att göra din VFU.

Alla studenter får äta gratis pedagogisk lunch under sin VFU.

Du varmt välkommen att dela dina kunskaper och idéer och kommunens mål är att du ska ha en inspirerande och utvecklande VFU-tid.

Välkommen till Vimmerby!

Kontaktperson

Viveka Rosin

Skolwebb

www.vimmerby.se/barn-utbildning/

Skolenheter

 • Astrid Lindgrens skola
 • Backsippans förskola
 • Björkkullens förskola
 • Brännebro skola
 • Frödinge skola
 • Förskolan Junibacken
 • Förskolan Katthult
 • Förskolan Kotten
 • Förskolan Linnéa
 • Förskolan Lunden
 • Förskolan Mosippan
 • Lilla Lunden
 • Norrängen
 • Norrängens förskola
 • Rumskulla Förskola
 • Rumskulla skola
 • Skogsbacken
 • Snövit
 • Stenshult
 • Storebro skola
 • Södra Vi skola
 • Tuna skola
 • Ugglan
 • Vimarskolan 1-6
 • Vimarskolan 7-9
 • Vimmerby gymnasium