Partnerområde Trekanten/Smedby skolområde

Trekanten/Smedbynätet består av
Barkestorpskolan 7-9 http://www.kalmar.se/t/subportalpage.aspx?id=44951
Dörbyskolan (Tingbydal, Silvergärdsskolan) Fkl - 6 http://www.kalmar.se/t/subportalpage.aspx?id=44956
Trekantenskolan Fkl - 6 http://www.kalmar.se/t/subportalpage.aspx?id=44957
Förskolan Smedby http://www.kalmar.se/t/subportalpage.aspx?id=41637

Särskilda upplysningar

Grundskolor i Kalmar
http://www.kalmar.se/t/turismofferlist.aspx?id=28497

Förskolor i Kalmar
http://www.kalmar.se/t/turismofferlist.aspx?id=28533

Barn och ungdomsförvaltningen
http://www.kalmar.se/t/page.aspx?id=23112

Kontaktperson

Camilla Widehall

Skolenheter