Partnerområde Smedbynätet

Trekanten/Smedbynätet består av
Smedbyskolan F - 9 https://kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor/smedbyskolan.html

Trekantenskolan F - 6 https://kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor/trekantenskolan.html

Förskolan Trekanten https://kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-1-5-ar-fritidshem/forskolor-i-kalmar/forskolan-trekanten.html

Förskolan Smedby https://kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-1-5-ar-fritidshem/forskolor-i-kalmar/forskolan-smedby.html

VFU-samordnare för Smedbyskolan: linda.arvidsson@kalmar.se
VFU-samordnare för Trekantenskolan, Förskolan Trekanten och Förskolan Smedby: camilla.widehall@kalmar.se

Särskilda upplysningar

Grundskolor i Kalmar
https://kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor.html

Förskolor i Kalmar
https://kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-1-5-ar-fritidshem/forskolor-i-kalmar.html

Barn och ungdomsförvaltningen
https://kalmar.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-bolag/utbildningsforvaltningen.html

Kontaktperson

Camilla Widehall

Skolenheter

  • Förskolan Smedby
  • Förskolan Trekanten
  • Smedbyskolan 7-9
  • Smedbyskolan F-6
  • Trekantenskolan